Bemutató » Rólunk

 

Nemzetközi Virtuális Sakkiskola

 

Bizonyított tény, hogy a sakkal való foglalkozás a gyerekek számára nagyon hasznos a tanulásban, de az életben való boldogulást is elősegítheti. Szinte felsorolhatatlan mindazon képesség, melynek kialakulásában fontos szerepe van. Ezen kívül komoly személyiségformáló erővel is bír.
A sakkiskolánk els
ődleges érdeme, hogy mindenki számára elérhetővé teszi a sakkoktatásban való részvételt. Ennek érdekében az ország minden közoktatási intézményével állandó kapcsolatot létesítünk.

Programunk 5 pontban foglalható össze:

A sakk képesség- és személyiségfejlesztő hatását a közoktatás, valamint a tehetségsegítés szolgálatába állítani
A sakk népszer
űsítése, tömegsporttá válásának segítése
Tehetségek felkutatása, gondozása, pártolása
Hátrányos helyzet
ű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása
A versenysakk részére folyamatosan biztosítani az utánpótlást

Iskolánk jelenleg egyedülálló a világon! Nem csupán a világ sakktársadalmának jelent majd komoly előrelépést az utánpótlás nevelés terén, hanem számos olyan újdonságot is fog tartalmazni, melyek nagymértékben növelhetik a sakk iránti érdeklődést nem csak a játék, de a tanulás terén is.

Minden oktató ugyanúgy tudja oktatni a gyerekeket (akár csoportosan, akár egyénileg), ahogy eddig az iskolában, a tanteremben! Mindössze internet, webkamera és mikrofon kell hozzá, amivel bárki, bárhonnan bejelentkezhet az előre betervezett, órarend szerinti órájára!

Iskolánk is szeretné támogatni nem csak a tehetségeket, hanem a hátrányos helyzetű gyerekeket is, de ehhez partnerekre volna szükségünk. Ezért olyan személyeket és szervezeteket keresünk, akik pénzükkel vagy kapcsolataikkal tudnak és akarnak is tenni az esélyegyenlőségért.

A Nemzetközi Virtuális Sakkiskolánk létrejöttének egyik alapvető motivációja volt, hogy nem elég bizonyítani a sakkoktatás hasznosságát, hanem minden iskola, minden diákja számára elérhetővé is kell tenni. Nekünk sikerült ezt technikailag megvalósítanunk: oktatóink előre betervezett, órarend szerinti internetes óráira diákjaink bárhonnan bejelentkezhetnek.

Azonban hiába adott a lehetőség ott, ahol erre már nincs pénzük a szülőknek. Ezért saját Esélyegyenlőségi Programot hirdettünk! Ez akkor lesz sikeres, ha mások is fontosnak és támogatásra érdemesnek tartják a sakkal való foglalkozást, és egyetértenek abban, hogy ez komplex módon segíti a gyerekek képességeinek és személyiségének fejlődését.

Programunk lényege, hogy ahány arra érdemes gyereket támogatnak mások, iskolánk is ugyanannyit fog támogatni.

Akkreditált Kiváló Tehetségpontként minden tehetséget igyekszünk segíteni lehetőségeinkhez és a támogatásokhoz mérten.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, oktatni és tanulni vágyót és persze támogatókat.

 

 

Egyesületünk adatai:
Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület
Röviden: Baranya-Sakk Egyesület
Baranya Megyei Bíróság 2006. 02. 21.
PK. 60206/2005/6/I.
Székhely: 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 18-20.
Levelezési cím: 7624 Pécs, Hungária u. 9.
E-mail:
baranyasakk@gmail.com
Adószám: 18327324-1-02
Egyesület számlaszáma: 11731018-20005533 OTP Bank Nyrt.
Nemzetközi számlaszám: HU02 1173 1018 2000 5533 0000 0000; Swift kód: OTPVHUHB
Egyéb: Akkreditált Kiváló Tehetségpont